Rigardo sur Lejdeno

 

En la pasintaj dekkvin jaroj multe en Lejdeno pliboniĝis. La renovigo donis novajn fortojn al Lejdeno. La centro ekzemple vivas kiel neniam antaŭe. Dumtage ĉiam estas veno kaj iro de butikumanta publiko el Lejdeno kaj larĝa ĉirkaŭaĵo. Estas diversaj merkatoj en la urbo. En la vespero la enloĝantoj kaj studentoj estas altirataj. Multe pli da personoj loĝas en la centro ol antaŭ dek jaroj. Pro la renovigitaj domoj kaj bonstilaj novkonstruitaj domoj estiĝis agrablaj loĝeblecoj.

Tamen ne ĉiuj problemoj estas solvitaj nun. Mankas ankoraŭ loĝejoj en Lejdeno. Novaj deziroj pri loĝado en la jaroj '90 metas la komunuman estraron antaŭ novaj problemoj, kiuj estas solvendaj kiom eble plej bone. La alia problemo, la financa, ankoraŭ ĉiam ludas rolon. Multon oni atingis en la lastaj jaroj, sed multo estas ankoraŭ farenda, kaj tio estas, restas, multekosta problemo. Tamen ne estas kialo por perdi kuraĝon. El tiu ĉi libreto montriĝas, ke Lejdeno en la pasinteco konis progreson kaj regreson. Ĉiufoje la urbo venkis la problemojn. Tial Lejdeno havas fidon pri sia estonteco.


Adresoj:

Turisma Oficejo Lejdeno,
Stationsweg 41, Leiden.
www.leiden.nl


Urba Muzeo “De Lakenhal”
Oude Singel 28-32, Leiden.
www.lakenhal.nl


Komunuma Arkivo
Boisotkade 2a, Leiden.


Kabineto pri Desegnaĵoj,
Witte Singel 27, Leiden.
www.geheugenvannederland.nl


Kolofono:

Ĉi tio pamfleto estas bazita sur eldono de la Oficejo por Informado de la komunumo Lejdeno.


Transpreno de tekstoj el tiu ĉi eldono estas permesata. Mencio de la fonto estas aprecata.

Teksto: R. de Mooij.


Kunmetado: Izzyblue, julio 1989.
tradukis: Henk Beijne
prilaboris kaj aranĝis: Marrie Kardol

Konklude