Rigardo sur Lejdeno

 

Por fari el la urbo pli ol mura agrabla loĝregiono kaj ĉar la altira forto de urbo estas ankaŭ difinita per la ekonomia aktiveco kiu regas tie, la komunumo Lejdeno okupis sin la lastajn jarojn intense pri la fortigo de la ekonomia pozicio.

Lejdeno ja havas kelkajn avantaĝojn kompare al aliaj komunumoj. Lejdeno situas centre en la urbanizita "Randstad". Tiel per la publikaj kiel per propraj veturiloj ĉiuj aliaj grandaj urboj de "Randstad" estas facile atingeblaj. Cetere Lejdeno kuŝas je kvaronhora distanco de la aerdromo Schiphol. Alia avantaĝo de Lejdeno estas la alta nivelo de specialista kono. Pro la ĉeesto de multaj instru-institutoj, inter kiuj la Universitato de Lejdeno, Webster Universitato, la instituto por Sociaj Sciencoj kaj la Akademia Malsanulejo, la urbo enhavas multe da kompetenco. Por multaj entreprenoj tia amasiĝo de kono kaj kompetenco estas grava altira faktoro.

La rangaltigo de Lejdeno havis sukcesojn en la lastaj jaroj. Grava celo estas la larĝigo de la ekonomia fundaĵo. Ekde fruaj tempoj Lejdeno estas principe industriurbo. Danke al novaj iniciativoj hodiaŭ ankaŭ alispecaj entreprenoj ekloĝas volonte en Lejdeno. En la ĉirkaŭaĵo de la stacidomo kaj laŭlonge Plesmanaleo instalis sin granda nombro de tiaj entreprenoj.

Inter ili troviĝas la ĉefkantoroj de kelkaj grandaj entreprenoj kiel Olivetti kaj la nacia Florcentro.

Apud la Akademia Malsanulejo kaj universitata konstruaĵaro ĉe Wassenaarseweg leviĝis la Bioscienca Parko, kie ekloĝis kelkaj naciaj kaj internaciaj entreprenoj, specialistoj inter alie pri bio-farmacio, medicina teknologio kaj bio-teknologio.

Ankaŭ oni modernigas la tutan terenon ĉirkaŭ la stacidomo. En la proksima estonteco leviĝos plej moderna stacidomo kaj venos eble spaco por novaj entreprenoj kaj loĝejoj. Sendube la stacidoma kvartalo estontece tute aliel aspektos. Ankaŭ por la jam longe en la urbo ĉeestantaj entreprenoj Lejdeno volonte faras sian bonon. Restos estontece ĉiaj ebloj por modernigo kaj plilarĝigo de tiu ĉi sektoro.

Kvankam la iniciativoj por venigi novajn laboreblecojn al Lejdeno ne solvis la problemon pri laborebleco, tiaj planoj certe kontribuos al la disvolviĝo kaj fortiĝo de la ekonomio. Koncerne al tio Lejdeno povas daŭrigi en la elektita direkto. Oni certe povas atingi novajn sukcesojn en la estonteco.

Rigardo sur la estonteco