Rigardo sur Lejdeno

 

Tamen, en la komenco de la jaroj 1970 estis ankoraŭ ĉiam urĝe necese komenci la renovigon de Lejdeno. La vivokvalito de granda parto de Lejdeno estis en grava danĝero. Lejdeno ne estis bonŝanca. En 1973 ni havis la petrolkrizon, sekvata de ekonomia regreso. Per tio ŝajnis, ke la ŝanco por Lejdeno efektive solvi la problemojn denove malaperis. Aldona malavantaĝo por la komunumo: la senlaboreco forte kreskis.

Malgraŭ tio Lejdeno tamen denove iras en la bona direkto. Ĉe la bazo de la reviviĝo staras kelkaj planoj, kiujn la komunumo konceptis ĝuste en la jaroj 1970. En tiuj jaroj kreskis la konscio, ke fariĝas tempo por vera kaj rapida agado en la intereso de la vivokvalito de la urbo. La komunuma estraro tial ekagis. Disvolviĝis aŭdacaj planoj por la restaŭro de la centro. Estis avantaĝo, ke la lejdena centro estis deklarata "protektita urba panoramo". Pliaj atakoj kontraŭ la historia karaktero povis esti rebatataj per tio. Aldone oni lanĉis ambician skemon por renovigo. La mono por la efektivigo de la diversaj planoj -por Lejdeno ĉiam problemo- venis grandparte el financaj helpprogramoj de la landa registaro, kiujn Lejdeno kapable sciis eluzi.

Ekde 1975 Lejdeno do staris en konstrutrabaro. De tiam multe pliboniĝis. La historia beleco de la urbo estas jam restaŭrita en multaj lokoj. Kaj ne nur la konstruaĵoj, sed ankaŭ la kanaloj kaj pontoj estas renovigitaj. La historia karaktero de la urbo hodiaŭ klare vidiĝas. Ekde 1975 ankaŭ tutaj loĝkvartaloj estas plibonigitaj. Interkonsente kun la enloĝantoj de la kvartaloj oni ĝis nun renovigis milojn da loĝejoj.

En Lejdeno oni faris pli ol plibonigi nur la "ŝtonan vizaĝon" de la urbo. Denove estiĝis agrabla urbo, kie oni povas eksidi kaj bone restadi. Ekestis pli kaj pli da lokoj, kie oni povas trinki aŭ manĝeti ion. Multobliĝis la eblecoj por tio, ankaŭ plenaere, kiel ankaŭ la nombro de lejdenanoj kaj turistoj kiuj eluzas tion.

Renovigo en tuta gloro